Redystrybucja żywności na cele społeczne przez Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego zajmuję się redystrybucją żywności na cele społeczne od maja 2020 roku. W samym 2022 roku zorganizowali wsparcie materialne dla 5 domów dziecka, rodzin wielodzietnych, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, osób w trudnej sytuacji materialnej (ubogich, opuszczających zakłady karne, uchodźców) i organizacji zajmujących się taką pomocą (pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób). Wartość udzielonego wsparcia tylko w 2022 roku to 729.533,05 zł.

Ich pomoc nie jest przypadkowa, tylko stała i długoterminowa oraz nakierowana na prace z tymi ludźmi i utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami. Nie tylko przekazują żywność, ale także angażują się w prace z osobami potrzebującymi, żeby odnalazły się we współczesnym świecie.