Zmarł por. Włodzimierz Korsak ps. „Dragon”

W dniu 15 października 2023 roku zmarł por. Włodzimierz Korsak ps. „Dragon”, „Kos”, żołnierz Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Włodzimierz Korsak urodził się 10 lutego 1928 roku w Lubartowie na Lubelszczyźnie. Jego ojciec Antoni był weterynarzem. Matka Matylda z domu Kramm znała cztery języki obce i ukończyła uczelnię artystyczną (malarstwo). Rodzina przeniosła się do Zamościa, gdzie Włodzimierz w 1939 roku ukończył szkołę powszechną. Po śmierci matki wyjechał do Warszawy, do męskiej szkoły średniej oo. marianów na Bielanach. Tu zastała go wojna. W 1940 roku wrócił do Lublina i podjął naukę na tajnych kompletach gimnazjalnych Marii Starnawskiej. W 1943 roku zdał małą maturę. W maju tego samego roku został zaprzysiężony do AK. Przyjął pseudonim „Kos”. Pełnił funkcję łącznika oraz uczestniczył w akcjach, m.in. odbierania zrzutów, czyli zasobników z uzbrojeniem, amunicją i umundurowaniem.

W 1944 roku, po zajęciu Lubelszczyzny przez sowiecką Armię Czerwoną podjął naukę w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie. Zagrożony aresztowaniem zaczął się ukrywać. Pod pseudonimem „Dragon” wstąpił w szeregi NZW. Jego bezpośrednim dowódcą był Jarosław Olejnicki ps. „Jar”. Otrzymał przydział do Pogotowia Akcji Specjalnej NZW na terenie Lublina. Wraz z oddziałem zorganizował i przeprowadził akcje ekspropriacyjne na wszystkie lubelskie banki i większe kasy oszczędnościowe, zdobywając środki dla NZW do walki z sowieckim okupantem. Jego oddział PAS był tak wyspecjalizowany w akcjach na banki, że dowództwo NZW zleciło mu wykonanie akcji w Krakowie.

W Krakowie Włodzimierz Korsak ps. „Dragon” został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Mimo okrutnego śledztwa, prowadzonego w siedzibie NKWD i UB, do niczego się nie przyznał. Osadzony został w więzieniu św. Michała. Podczas akcji uwalniana więźniów przez oddział mjr. Józefa Kurasia ps. „Ogień” spadł z wysokości około sześciu metrów i doznał złamania podłużnego kości piszczelowej oraz otrzymał postrzał w rękę. Mimo to, dzięki oficerkom, uciekł pieszo z Krakowa. Wyjechał do Warszawy, a później na Śląsk. W 1950 roku we Wrocławiu został powtórnie aresztowany przez funkcjonariuszy UB i za posiadanie broni skazany przez komunistyczny sąd na 15 lat więzienia. Karę odbywał we Wrocławiu, Rawiczu, Nowogardzie i Szczecinie. Podczas pobytu w więzieniach nabawił się gruźlicy. Wyszedł na wolność wcześniej, dzięki osobistemu wstawiennictwu dyrektora więziennictwa pochodzenia żydowskiego, któremu „Dragon” pomógł w okresie niemieckiej okupacji.

Cześć Jego Pamięci!

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 3 listopada 2023 roku o godzinie 12.00 na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie, ul. Młynarska 54.

Poniżej dwa filmy ze wspomnieniami por. Włodzimierza Korsaka ps. „Dragon”.

Produkcja: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Produkcja: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego