PKB per capita. Do średniej unijnej nadal nam sporo brakuje

Eurostat podał najnowsze dane PKB na mieszkańca wyrażonym w standardzie siły nabywczej (PPS).

PPS (ang. purchasing power standard) to standard wykorzystywany przez Eurostat do wyrażania realnego poziomu PKB. Zgodnie z teorią za 1 PPS można kupić taką samą część określonego koszyka dóbr i usług w każdym obszarze gospodarczym. PPS to wspólna umowna jednostka walutowa stosowana w Unii Europejskiej do przeliczeń zagregowanych danych ekonomicznych dla potrzeb porównań przestrzennych, w taki sposób, aby wyeliminować różnice w poziomach cen między państwami członkowskimi – według definicji GUS-u.

Z najnowszych dostępnych danych Eurostatu wynika, że różnice pomiędzy poszczególnymi państwami pod względem PKB per capita w UE nadal są znaczące. W badaniu uwzględnione zostało 27 państw Unii. Tylko 10 przekroczyło unijną średnią.

Najwyższy współczynnik PKB per capita jest w Luxemburgu. Tam wynosi 177% średniej unijnej. Państwo to nie jest jednak dobrym miernikiem, ponieważ duża część wszystkich zatrudnionych w Luksemburgu to pracownicy transgraniczni. Drugie miejsce w porównaniu Eurostatu zajmuje Irlandia. Ze wskaźnikiem na poziomie 221% powyżej średniej UE wyspiarskie państwo wyprzedza Danię, Norwegię, Holandię, Belgię, Austrię, Niemcy, Finlandię i Francję. Państwa te przekraczają średnią unijną.

Eurostat

Poniżej średniej znajduje się większość państw wspólnoty. Niewiele mniejsze PKB per capita od średniej UE jest na Malcie (98%) i we Włoszech (95%). Na dalszych miejscach znajdują się:

 • Czechy – 92%
 • Słowenia – 90%
 • Cypr – 88%
 • Litwa – 88%
 • Estonia – 87%
 • Hiszpania – 85%
 • Polska – 77%
 • Węgry – 76%
 • Portugalia – 74%
 • Rumunia – 73%
 • Łotwa – 71%
 • Chorwacja – 70%
 • Słowacja – 68%
 • Grecja – 65%
 • Bułgaria – 45%

W ogólnym zestawieniu Polska z wynikiem 77% unijnej średniej znajduje się na 19 miejscu wśród wszystkich 27 państw UE. Przystępując do Unii poziom PKB per capita Polski wynosił 51%. W kolejnych latach konsekwentnie rósł osiągając w 2009 roku 60%, w 2017 – 70%, w 2018 – 71%, w 2019 – 73%, w 2020 – 76%.

Najbiedniejszym krajem w UE nadal pozostaje więc Bułgaria. Warto zauważyć, że w 1990 roku Bułgarom żyło się lepiej niż Polakom. My wówczas należeliśmy do najbiedniejszych krajów kontynentu. W momencie przystąpienia do struktur UE PKB per capita w Polsce był na poziomie zaledwie połowy średniej UE. Dziś pod względem poziomu życia doganiamy Hiszpanów. Na poniższym wykresie wydać wzrost PKB na mieszkańca jaki odnotowała Polska od 1995 do 2022 roku.


 • XIII Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – 2024 r.

  XIII Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – 2024 r.

  Fundacja im. Kazimierza Wielkiego Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” REGULAMIN XIII EDYCJI KONKURSU Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r.…

 • Relacja z Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

  Relacja z Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

  1 marca upamiętniliśmy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, którzy nie złożyli broni i po zakończeniu II wojny światowej walczyli o niepodległość Polski, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym i demokratycznym państwie polskim. Organizatorem wydarzenia był Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie, w skład którego wchodzi Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.…

 • Relacja z XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

  Relacja z XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

  Na zaproszenie organizatora Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” w dniach 19−20 czerwca 2022 roku do Lublina z całej Polski przyjechali laureaci Konkursu wraz z opiekunami, razem blisko 140 osób. Organizatorem głównym Konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Współorganizatorami są: XXIX LO im. cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych…