Szkolenie proobronne z postaw strzeleckich i bezpiecznej obsługi broni

W ramach minigrantów na inicjatywy wolontariackie Wolontariusze Fundacji im. Kazimierza Wielkiego zrealizowali szkolenie proobronne z postaw strzeleckich i bezpiecznej obsługi broni w obrębie programu „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023, organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który jest realizowany w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Dnia 18 grudnia 2023 roku w murach szkoły podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach miało miejsce szkolenie proobronne z postaw strzeleckich i bezpiecznej obsługi broni. Pomimo że pierwotnie skierowane było głównie do uczniów klas 7-8, to spotkanie zyskało ogromne zainteresowanie nie tylko ze strony młodzieży, ale również nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Uczniowie, pełni entuzjazmu i gotowi do współpracy, szybko angażowali się w naukę podstaw strzeleckich. Atmosfera była zdecydowanie pełna zaangażowania, a ich entuzjazm sprawił, że szkolenie stało się nie tylko edukacyjnym wydarzeniem, ale także formą ciekawego doświadczenia.

Instruktorzy skupili się nie tylko na technicznych aspektach strzelania, ale również na kwestiach związanych z bezpieczeństwem. W trakcie wykładów o bezpiecznej obsłudze broni, uczniowie aktywnie uczestniczyli, a zdobyta wiedza szybko znalazła praktyczne zastosowanie podczas zajęć z gumowymi atrapami karabinów AK. To właśnie w ich rękach, te pozornie bezpieczne repliki stały się narzędziami, które wymagały szczególnej uwagi i odpowiedzialności.

Dzień szkoleniowy rozpoczął się punktualnie o godzinie 10.00. Podczas tych intensywnych pięciu godzin przeszkolono pięć grup uczniów ze szkoły podstawowej. Niezwykle cieszy nas także fakt, że inicjatywa zyskała uznanie wśród pracowników i nauczycieli szkoły, którzy z zainteresowaniem dołączali do nas w przerwach między zajęciami, aby skorzystać z możliwości szkolenia.

To wyjątkowe doświadczenie nie tylko rozbudziło zainteresowanie uczniów tematyką obrony osobistej, ale także wpłynęło pozytywnie na atmosferę współpracy i bezpieczeństwa w szkole. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza przyczyni się do zwiększenia świadomości uczestników i przyczyni się do promowania odpowiedzialnego podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem.