Zmiany w składzie zarządu województwa

W poniedziałek 7 lutego doszło do zmian w składzie zarządu województwa lubelskiego. Z funkcji członka zarządu zrezygnował Sebastian Trojak. Zastąpił go związany z TVP Bartłomiej Bałaban.

Sebastian Trojak jako członek zarządu województwa. sprawował bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Departamentu Geodezji i Kartografii. Powodem złożenia rezygnacji mają być „względy osobiste”. W kuluarach powtarza się jednak informację, że powodem rezygnacji Trojaka tak naprawdę był konflikt z szefem lubelskich struktur Solidarnej Polski posłem Janem Kanthakiem.

Mówi się, że Kanthak nie był zadowolony z dotychczasowej działalności Trojaka. Jednym z argumentów przemawiających przeciw Trojakowi w Solidarnej Polsce były efekty budowy struktur lokalnych partii. Kanthak nie był z nich zadowolony.

Na funkcji członka zarządu Trojaka zastąpił Bartłomiej Bałaban. Za wyborem Bałabana na stanowisko członka zarządu zagłosowało 20 radnych, 7 osób wstrzymało się, a 4 były przeciw. Bałabana miał wskazać Kanthak. Nie jest też tajemnicą, że są przyjaciółmi.

To kolejny etap w karierze osoby, która myśli o swoim regionie. Myślę, że w tej roli będę miał większe perspektywy na pomoc i działanie w takim zakresie, w jakim bym chciał. Liczę, że będę mógł zrobić więcej. (…) To może być powiew świeżego powietrza i będę osobą, która go wprowadzi. Moim zdaniem nie ma znaczenia to, że nie mam doświadczenia samorządowego

– powiedział Bałaban

Bartłomiej Bałaban to absolwent prawa KUL. Dotychczas był związany z TVP3 Lublin. Pracował tam od 2015 roku. Dawniej pracował jako kurator zawodowy w wymiarze sprawiedliwości. Jest autorem cyklicznych programów o tematyce historycznej, samorządowej i obywatelskiej emitowanych na antenie regionalnej TVP.

Bałaban ma rozbić tzw. układ lubelski?

Według Onety (który powołuje się na swoje źródła), Bartłomiej Bałaban ma „torpedować tzw. układ lubelski”. Układ według niektórych istnieje, według innych jest bzdurnym wymysłem. Nie są jednak tajemnicą personalne powiązania pomiędzy czołowymi lubelskimi politykami PiS i PO, m.in. marszałkiem Jarosławem Stawiarskim, wojewodą Lechem Sprawką i prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem. Żona Prezydenta Lublina z powodzeniem odnajduje się w Muzeum Narodowym w Lublinie, instytucji podległej PiS. Z kolei żona wojewody Ewa Dumkiewicz-Sprawka pracuje w lubelskim Urzędzie Miasta na stanowisku dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania.

  • „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów

  • Szkolili z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

  • Szkolenie proobronne z postaw strzeleckich i bezpiecznej obsługi broni