Wizja szkoły Przemysława Czarnka

Nowy Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek na antenie radiowej Jedynki wypowiedział się odnośnie wizji polskiej szkoły.

Szkoła powinna uczyć, skąd pochodzimy i dzięki komu żyjemu tu, w wolnym kraju. Szkoła powinna pozwalać na to, żeby przygotować się porządnie do egzaminów, a następnie kontynuować studia na uniersytetach, które uczą prawdy i przyuczają młodego człowieka do tego, aby rzeczywiście znakomicie służył dobru wspólnemu jakim jest ojczyzna, Rzeczpospolita Polska

powiedział Przemysław Czarnek na antenie radiowej Jedynki

Pierwszym krokiem w urzędowaniu nowego ministra edukacji było zwolnienie dyrektor, która odpowiadała za podstawy programowe. Decyzję tą argumentował potrzebą ,,świeżego spojrzenia na podstawy programowe”. Na braki w podręcznikach minister zwrócił uwagę posługując się przykładem rocznicy śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego.

Dziś np. jest 57. rocznica śmierci ostatniego żołnierza niezłomnego, Józefa Franczaka, ps. Laluś. Chciałbym zapytać rodziców i wszystkich, którzy nas słuchają, czy wiedzieliśmy o tym?

Zapytany o swą wizję szkoły Przemysław Czarnek powiedział, że szkoła powinna w sposób systemowy uczyć rzeczy najważniejszych.

Szkoła, która uczy o tym, skąd jesteśmy, skąd pochodzimy i dzięki komu żyjemy tu w tym miejscu, w wolnym kraju; szkoła, która otwiera perspektywy uczniom; szkoła, która pozwala na to, żeby w ramach zajęć szkolnych, a nie korepetycji, przygotować się porządnie do egzaminów, a następnie kontynuować studia na uniwersytetach, które uczą prawdy i uczą młodego człowieka, przyuczają go do tego, aby rzeczywiście znakomicie służył dobru wspólnemu jakim jest ojczyzna, Rzeczpospolita Polska

kontynuował minister

Nowy minister zapowiedział odciążanie programów nauczania. Zastrzegł, jednak że w tym względzie nie będzie rewolucji.