Nagrody dla lubelskich nauczycieli

Pięcioro nauczycieli akademickich z Lublina zostało wyróżnionych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są w 5 kategoriach:

  • za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej,
  • dydaktycznej,
  • wdrożeniowej,
  • organizacyjnej
  • za całokształt dorobku naukowego

Nagrodę w kategorii działalności naukowej otrzymała dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak z Katedry Administracji Publicznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Za swoją działalność naukową wyróżnieni zostali także ks. dr hab. Henryk  Drawnel z Wydziału Teologii  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz dr hab. inż. Tomasz Cholewa z Politechniki Lubelskiej

W kategorii  dydaktycznej nagrodę otrzymała dziekan Wydziału Artystycznego profesor UMCS Alicja Snoch-Pawłowska za aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz doktorantów.

W kategorii wdrożeniowej nagrodzony został prof. Jerzy Wielbo z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.