W medioznawstwie i pedagogice o przemocy – książka dr Magdaleny Łuki

 W medioznawstwie i pedagogice o przemocy – książka  dr Magdaleny Łuki

fot. KUL

Nakładem Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się interdyscyplinarna książka  dr Magdaleny Łuki ks. dr Rafała Jakuba Pastwy.

Tytuł – „Pedagogiczne i medioznawcze aspekty przeciwdziałania przemocy” – nawiązuje do podejmowanej problematyki. Bardzo aktualnej.

Publikacja zawiera treści dotyczące zjawiska przemocy i jego współczesnych uwarunkowań. Analizie poddana została wielowymiarowość i złożoność tego problemu, jego geneza i źródła, a także konsekwencje w postaci niebezpiecznych i destrukcyjnych skutków dla jednostek i społeczeństw. Przedmiotem zainteresowania autorów stało się zbadanie działań zmierzających do przeciwdziałania rożnym formom przemocy.

Walorem publikacji jest interdyscyplinarne, oryginalne przedstawienie istotnego problemu społecznego. Bogaty materiał bibliograficzny pozwala stwierdzić, iż autorzy w sposób maksymalnie merytoryczny, skondensowany przedstawili problematykę zawartą w opracowaniu.

napisał w recenzji prof. UR, dr hab. Edmund Juśko

– Przeciwdziałanie przemocy obejmuje różne aspekty relacji między ludźmi, angażuje liczne środowiska oraz dyscypliny naukowe, w tym nauki o mediach i pedagogikę. Wciąż pojawiają się nowe analizy i inicjatywy społeczne mające na celu ograniczenie destrukcyjnego oddziaływania technologii oraz ich negatywnego zastosowania przez człowieka. Ta publikacja potwierdza, że człowiek współczesny nie jest zdeterminowany ani biologicznie, ani technologicznie. Dlatego zarówno w sferze życia codziennego, jak też w obszarze technologicznym – ma realny wpływ na sposób komunikowania oraz traktowania innych osób – napisał o publikacji drugi z recenzentów, dr hab. Robert Szwed z KUL.

Naszym zamiarem było wydanie książki, która stanowiłaby aktualną odpowiedź na teoretyczne i praktyczne wyzwania związane ze zjawiskiem przemocy. Mamy nadzieję, że stanie się ona pomocą dla reprezentantów różnych środowisk na polu przeciwdziałania złożonemu i groźnemu zjawisku przemocy, w tym cyberprzemocy

podkreślają autorzy

*Magdalena Łuka, Rafał Jakub Pastwa, Pedagogiczne i medioznawcze aspekty przeciwdziałania przemocy. Z doświadczenia Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Redakcja

Powiązane artykuły

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *