W Józefowie odbędą się wybory uzupełniające

11 lipca w gminie Jóżefów odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miasta. Maja one wyłonić radnego, który zajmie miejsce zmarłego w kwietniu Alfreda Kudełkę.

Komisarz wyborczy w Zamościu stwierdził, że wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Józefów Alfreda Kudełki z powodu śmierci. Dostał się on do Rady Miasa z list KWW Józefowska Inicjatywa Samorządowa. Przyjął on mandat w 2019 roku po Stanisławie Ostaszu, który również zmarł podczas kadencji.

Zgodnie z prawem dotyczącym ordynacji wyborczej w gminie do 20 tys. mieszkańców w przypadku wygaśnięcia mandatu radnym zostaje osoba z drugim wynikiem w danym okręgu. Taka sytuacja może się jednak wydarzyć tylko raz. Więc zgodnie z prawem nowego radnego muszą wyłonić wyborcy w wyborach uzupełniających.

Wybory odbędą się w okręgu wyborczym nr 6 (ulice: 29 marca, Batalionów Chłopskich, Sosnowa) w Mieście Józefów. Wybory odbędą się 11 lipca zgodnie z zarządzeniem wojewody.