Upamiętnili Ojców Niepodległości

We wtorek 11 stycznia w Lublinie odbyła się uroczystość upamiętniająca polskich Ojców Niepodległości i powstańców walczących m.in. o polski Śląsk.

Uroczystość upamiętniająca Ojców Niepodległości miała miejsce w budynku dawnego Trybunału Koronnego na Starym Mieście w Lublinie. Podczas konferencji wystąpili m.in. przewodniczący lubelskiej NSZZ ,,Solidarność” p. Marian Król i przedstawiciel Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Sebastian Trojak. Prelekcję wygłosili: prof. Mieczysław Ryba, redaktor Wojciech Kempa, dyrektor lubelskiego IPN dr Robert Derewenda oraz Zdzisław Niedbała.

Byliśmy wtedy skonsolidowanym narodem. Nie ważne skąd pochodzili Polacy. Cel był jeden: Niepodległość

powiedział dyrektor lubelskiego IPN dr Robert Derewenda

Uroczystości miały też swoją część artystyczną. Młodzież szkolna z teatru ,,Kropka Po Prostu” z IX LO zaprezentowała sztukę ,,Jeśli zapomnę o nich…” wyreżyserowaną przez polonistkę Katarzynę Kasprzycką. Wydarzenie uświetnił koncert fortepianowy Tomasza Krawczyka.

Marian Król jako prezes komitetu budowy pomnika Romana Dmowskiego zaprezentował wizualizację monumentu.

Prezes komitetu budowy pomnika Romana Dmowskiego w Lublinie, p. Marian Król prezentuje wizualizację monumentu.

Na uroczystości pojawili się także przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych. Swoimi barwnymi sarmackimi strojami wydarzenie urozmaicili członkowie Bractwa Kurkowego.

Członkowie Bractwa Kurkowego z p. Zdzisławem Niedbałą z Urzędu Miasta Lublin.

Uroczystość prowadzili przedstawiciele organizacji akademickich: prezes Koła Naukowego Myśli Ekonomicnzo-Prawnej im. Romana Rybarskiego na UMCS Kamila Zdybel i przedstawiciel Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum z KUL Emil Salczyński.