Terenowa akcja poboru krwi w Biłgoraju

W czwartek w Biłgoraju przeprowadzona została terenowa akcja poboru krwi.

Terenowa akcja poboru krwi w Biłgoraju przeprowadzona została przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Polski Czerwony Krzyż oraz starostwo powiatowe. Akcja okazała się niemałym sukcesem. Zgłosiło się 56 chętnych. Zakwalifikowanych do oddania krwi zostały 44 osoby. Kierownik biura Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju, Edward Kurzyna stwierdził, że ten wynik jest znakomity z uwagi na panujące niekorzystne warunki pogodowe.

Ze względu na panujący upał i ograniczone możliwości pobierania krwi w ambulansie jest to wynik znakomity. Szczególne słowa podziękowania należą się krwiodawcom cierpliwość i systematyczność oraz organizatorom tj. starostwu powiatowemu w Biłgoraju i Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

kierownik biura PCK w Biłgoraju, Edward Kurzyna

15 lipca odbyło się w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju także uroczyste spotkanie Honorowych Dawców Krwi, władz samorządowych i PCK, podczas którego wręczono 11 krwiodawcom odznaki „HDK – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W spotkaniu udział wzięli: poseł Beata Strzałka, sekretarz Miasta Biłgoraj Bogdan Kowalik, wiceprezes Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie Anna Nowak – Kowal, Instruktor ds. promocji krwiodawstwa Urszula Drozdowska – Hradil, kierownik działu promocji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Paweł Filip, Komendant Państwowej Policji w Biłgoraju Marek Jamroz, który również został odznaczony za oddawanie krwi, przewodnicząca Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK w Biłgoraju Małgorzata Gromadzka, kierownik biura PCK Edward Kurzyna oraz Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Biłgoraju Anna Koman.

Dziś wyróżnieni zostali Państwo tytułem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, to potwierdzenie oddania przynajmniej 20 litrów krwi, potwierdzenie systematycznego uczestnictwa w akcjach krwiodawstwa oraz potwierdzenie szczególnego wkładu w ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. W imieniu władz samorządu powiatu biłgorajskiego składam Państwu serdeczne wyrazy wdzięczności i podziękowania

podkreślił podczas spotkania starosta powiatu Andrzej Szarlip

Kolejne terenowe akcji poboru krwi odbędą się w:

  • Lublinie – 16 lipca
  • Łukowej – 18 lipca
  • Polichnie – 18 lipca
  • Gminie Serniki – 18 lipca

Zobacz także: Senacka Komisja negatywnie zaopiniowała ustawę o reaktywacji Akademii Zamojskiej

http://localhost/gazeta2/senacka-komisja-przeciwko-powstaniu-akademii-zamojskiej/

Czytaj również: