Spotkanie opłatkowe Związku Żołnierzy NSZ Okręgu Lubelskiego

W sobotę 14 stycznia 2023 roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, odbyło się spotkanie opłatkowe Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Spotkanie otworzył prezes Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy NSZ, który wprowadził poczet sztandarowy Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy NSZ. Modlitwę poprowadził kapelan Związku Żołnierzy NSZ ks. Ryszard Jurak, a Modlitwę żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek.

Podczas wystąpień rozpoczynających spotkanie życzenia wielu sukcesów w pracy społecznej i dalszej owocnej współpracy członkom Okręgu Lubelskiego złożyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciel Prezydenta Krzysztofa Żuka i Radny Powiatu Lubelskiego Zdzisław Niedbała oraz Zastępca Dyrektora NIW-CRSO Przemysław Jaśkiewicz.

Po krótkim powitaniu członkowie Okręgu Lubelskiego ZŻNSZ i zaproszeni goście podzielili się opłatkiem i zasiedli do wspólnego stołu, gdzie podczas poczęstunku trwały długie rozmowy o wspólnej działalności.