Sportowcy zwolnieni z kwarantanny

15 sierpnia weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla osób spoza strefy UE dotyczy:

  • zawodników,
  • członków sztabu szkoleniowego,
  • lekarzy, fizjoterapeutów,
  • sędziów,
  • akredytowanych dziennikarzy

biorących udział w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy.

Osoby, które będą przekraczać granicę Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane przedstawić funkcjonariuszowi Straży Granicznej pismo wystawione przez organizatora zawodów sportowych lub poświadczony przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy fakt:

  • odbywania się zawodów sportowych,
  • ich termin oraz 
  • charakter uczestnictwa.