Smart Stop w Opolu Lubelskim

W środę w Opolu Lubelskim rozpoczęto akcję dodatkowego znakowania przejść dla pieszych. Akcja ma zwrócić uwagę na problem jakim jest korzystanie z telefonów komórkowych przez uczestników ruchu drogowego.

Znaki usytuowane na chodniku przy przejściach dla pieszych przypominają o zakazie korzystania z telefonów gdy przechodzimy przez jezdnię.

Znaki będą malowane przy przejściach w newralgicznych miejscach miasta, przy szkołach i tam gdzie jest zwiększony ruch pieszych. To ważne żeby przypominać pieszym o zachowaniu ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnie, ponieważ wyobraźnia i odpowiednia koncentracja przydaje się nie tylko za kierownicą, ale też na pasach

poinformował Sławomir Plis, Burmistrz Opola Lubelskiego.

Adresatami kampanii są przede wszystkim niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, dzieci i młodzież, ale także ich rodzice i dziadkowie. Pierwszy piktogram namalowali wspólnie Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis i Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim nadkom. Leszek Wierzejski. Pierwszy znak powstał na chodniku przed przejściem przez ulicę Fabryczną, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2. To przekreślony telefon i napis Smart Stop.

1 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów prawa o ruchu drogowym. W myśl nowych przepisów nastąpiło ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym, niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, nałożenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Za wymuszenie pierwszeństwa na pieszym kierowca jest karany mandatem 350 złotych i 10 punktami karnymi. Przechodzenie przez jezdnię z nosem w komórce może kosztować od 20 do 500 złotych.

Zobacz też: Powiat Opole Lubelskie oraz gmina Opole Lubelskie z dużą dotacją z rządowego programu