Rozbito grupę przestępczą zajmującą się przemytem z Ukrainy

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu w dniach 19 i 27 maja br. zatrzymali 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej.

Grupa zajmowała się popełnianiem przestępstw skarbowych w związku z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi.

Zorganizowana przestępczość transgraniczna

Ustalono, że grupa działała od stycznia 2018 r. do stycznia 2020 r., na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego, a także na terytorium Ukrainy. Przestępcza działalność polegała na nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu wyrobów akcyzowych w postaci papierosów nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego.

Zobacz też: Straż graniczna rozbiła grupę przemytników

Przemyt wyrobów akcyzowych z Ukrainy do Polski

Osoby kierujące przestępczym procederem osobiście organizowały przemyt wyrobów akcyzowych z terytorium Ukrainy do Polski, gromadząc odpowiednie ilości towaru w celu przygotowania go do dystrybucji w głąb kraju. Następnie, zgodnie z ustalonym podziałem ról w grupie, inni członkowie, zajmowali się przygotowaniem papierosów do dystrybucji, pakując towar do pojazdów wyposażonych w specjalne skrytki. Część członków grupy była odpowiedzialna za transport wyrobów akcyzowych, które trafiały do różnych miejsc na terenie kraju, celem dalszej odsprzedaży również przy wykorzystaniu środków komunikacji publicznej.

Na skutek przestępczej działalności doszło do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w wysokości ponad 1 milion złotych z tytułu należnego podatku akcyzowego w wysokości niemal 1,2 miliona złotych, podatku VAT w wysokości około 344.652,00 zł. oraz cła w kwocie powyżej 96.612,00 zł. Wysokość strat Skarbu Państwa wynika z nielegalnego obrotu papierosami w ilości niemal 71.072 paczek.

Zarzuty

Zatrzymani w dniach 19 i 27 maja br. podejrzani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej,  a także narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych. W stosunku do zatrzymanych osób, prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego. Wszystkim podejrzanym ogłoszono zarzuty udziału w międzynarodowej, zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu osiąganie nieopodatkowanych korzyści finansowych czerpanych z popełniania przestępstw skarbowych na szkodę Skarbu Państwa.

Zobacz też: Ukraińcy z fałszywymi dokumentami