Rada Miasta Lublin przyjęła pakiet wsparcia dla obywateli Ukrainy

3 marca, podczas sesji Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę ws. wsparcia dla obywateli Ukrainy przebywających w Lublinie. W ramach pakietu m.in. zwolnienia z opłat za parkowanie, bezpłatna komunikacja miejska czy wyżywienie i zakwaterowanie dla ukraińskich dzieci.

W ramach pakietu wsparcia w Lublinie obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać m.in. z bezpłatnej komunikacji miejskiej, czy zerowych stawek opłat za postój samochodów w Strefie Płatnego Parkowania. Udogodnienia te będą obowiązywały do końca marca, z możliwością ich przedłużenia.

Obywatele Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych szukają schronienia w naszym mieście, mogą podróżować nieodpłatnie komunikacją miejską w Lublinie oraz korzystać z bezpłatnego postoju samochodów osobowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Lublina. Podstawę do bezpłatnych przejazdów oraz zwolnienia z opłat w Strefie Płatnego Parkowania stanowią posiadane dokumenty potwierdzające obywatelstwo ukraińskie.

– można przeczytać na stronie miasta

Radni przyjęli również uchwałę dotyczącą zwolnienia z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie ukraińskich wychowanków burs szkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin. Zwolnienie obowiązywać będzie aż do końca roku szkolnego, czyli 31 sierpnia br.

Rada podjęła także decyzję ws. przeznaczenia 200 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem punktów pomocowych dla uchodźców i wsparcie organizacji pozarządowych angażujących się w pomoc uchodźcom z Ukrainy na terenie Lublina.

Wielu obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znalazło schronienie w Lublinie, jest w bardzo trudnej sytuacji, często bez podstawowych środków do życia. Dlatego w trybie pilnym wprowadzamy pakiet działań solidarnościowych i pomocowych na rzecz tych osób. Swobodne przemieszczanie się komunikacją miejską bez konieczności ponoszenia opłat za przewóz oraz bezpłatny postój na parkingach, znacząco ułatwią funkcjonowanie obywateli Ukrainy w naszym mieście. Wsparcie kierujemy też do wychowanków burs szkolnych, zwalniając ich z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie. Naszą pomoc dostosowujemy do zmieniającej się sytuacji. W całodobowe działania zaangażowane są wszystkie służby miejskie, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, oświaty, a także spółki. Przy Centrum Kultury w Lublinie cały czas działa Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, który na bieżąco udziela pomocy i informacji osobom z Ukrainy oraz koordynuje pracę organizacji pomocowych i wolontariuszy. Działania lokalnego sztabu kryzysowego wspierają także miejskie instytucje kultury. Obecnie najważniejsze jest zapewnienie miejsc noclegowych i podstawowej opieki. Każdej osobie potrzebującej zapewnimy pomoc i opiekę, tak długo jak będzie to potrzebne.

– powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Przy Centrum Kultury w Lublinie działa Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, który na bieżąco udziela pomocy i informacji osobom z Ukrainy i koordynuje pracę organizacji pomocowych oraz wolontariuszy. Komitet zajmuje się również koordynacją działań w zakresie przydzielania miejsc zakwaterowania w domach prywatnych, a także prowadzi bazę dostępnych noclegów u osób prywatnych.