Puławskie firmy walczą o przetrwanie

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zarejestrował ponad 800 wniosków o mikropożyczkę, ale około 80% z nich zawiera braki lub błędy. Mikropożyczka to 5 tys. zł, których przedsiębiorcy nie będą musieli oddawać. Udzielana jest pod warunkiem utrzymania dotychczasowych miejsc pracy.

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem PUP w Puławach oddelegował do zdalnej pracy kolejnych pracowników. Interesantów obsługuje teraz 13 osób.

http://localhost/gazeta2/bezrobocie-w-lubelskim-siega-juz-prawie-8/

W PUP w Puławach zainteresowaniem cieszy się także możliwość refundacji części kosztów ponoszonych przez firmy. Przedsiębiorcy starają się m.in. o refundację części wynagrodzeń wypłacanych pracownikom.