Przebadaj swoje płuca – bezpłatnie

W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej SPSK nr 4 w Lublinie zaprasza do udziału w programie Profilaktyki Raka Płuca. Badania są bezpłatne.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej realizuje zadanie „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”.

Z pośród wszystkich nowotworów rak płuc to największy zabójca. Aż 95 proc. chorych to byli lub obecni palacze tytoniu. Jak w każdym nowotworze wpływ na rozwój tej choroby mają też czynniki genetyczne. Każdego roku w Polsce nowotwór płuc wykrywany jest u ok. 20 tys. osób.

Z programu mogą skorzystać osoby w wieku 55-74 lata. Program skierowany jest zarówno do aktywnych jak i byłych palaczy, u których dotychczas nie stwierdzono nowotworu płuc. Do programu kwalifikują się osoby, które przez 20 lat wypalali 1 paczkę dziennie lub przez 10 lat paliły 2 paczki dziennie. Z kolei u byłych palaczy okres abstynencji powinien wynosić nie więcej niż 15 lat.

Jak informuje SPSK nr 4 ,,aby skorzystać z bezpłatnych badań płuc nie trzeba mieć skierowania od lekarza, wystarczy się zarejestrować”. Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku od 9 do 12 pod numerem telefonu 81 72 44 434. W czwartki w godzinach od 12 do 14 możliwe jest zgłoszenie się na badanie na miejscu, w rejestracji Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4 (ul. Jaczewskiego 8).

Lublin jest jednym z 16 miast biorących udział w tym Programie.