Nowelizacja ustawy o lasach. Posłowie KO protestują

Nowy projekt poselski ma zmienić zasady gospodarowania lasami i gruntami pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych. Protestują przeciwko temu posłowie Koalicji Obywatelskiej. Według nich nowelizacja ustawy o lasach mogłaby doprowadzić do prywatyzacji Lasów Państwowych.

20 maja podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa został odrzucony projekt nowelizacji ustawy o lasach. Zakłada on rozszerzenie artykułu 38e. W aktualnym stanie prawnym lasy, grunty oraz inne nieruchomości w zarządzie Lasów Państwowych, mogą być zamieniane tylko w przypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarki leśnej. Nowelizacja ma dodać jeszcze jeden przypadek. Projekt przepadł bo nie poparli go posłowie z Porozumienia.

Chcemy, aby grunty mogły być przedmiotem zamiany na podobne dobra także wówczas, gdy będzie to uzasadnione celami i potrzebami polityki państwa.

Ewa Malik, posłanka Prawa i Sprawiedliwości

Ewy Malik zadeklarowała, że projekt nowelizacji ustawy o lasach będzie poprawiony i procedowany ponownie. Nowelizacji ustawy obawiają się posłowie Koalicji Obywatelskiej. Lubelscy parlamentarzyści z KO, Marta Wcisło i Michał Krawczyk zorganizowali w tej sprawie konferencję prasową.

Ta ustawa daje możliwość zamiany niezwykle cennych przyrodniczo terenów leśnych na tereny przemysłowe. Doprowadzi ona do sytuacji, w której w miejscach lasów będą mogły powstawać fabryki, fermy zwierząt, a nawet wysypiska śmieci czy kopalnie. Pod pretekstem inwestycji lasy będą przekazywane w ręce spółek z udziałem Skarbu Państwa i samorządów zaprzyjaźnionych z partią rządzącą

stwierdziła Marta Wcisło

Nowelizacja ustawy o lasach według posła Krawczyka umożliwi prywatyzację i wycinkę lasów.

Ta sprawa się jednak nie skończyła, bo posłowie PiS zapowiadają, że będą zgłaszać poprawki do tego projektu. Ale ta ustawa jest nie do poprawienia. Nie da się poprawić czegoś, co umożliwia prywatyzację i wycinkę lasów i prowadzenie na tym terenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej

skomentował Michał Krawczyk

Zmiany w ustawie o lasach skrytykował też Związek Leśników Polskich RP. Z uwagi na troskę o zasoby przyrodnicze naszego kraju i w poczuciu obowiązku odpowiedzialności za państwowe zasoby leśne oraz pełną realizację zadań nałożonych na lasy państwowe przez wszelkiego rodzaju akty prawne negatywnie oceniamy poselski projekt zmian – napisali w stanowisku.

Czytaj także: Lubelska Lewica komentuje Krajowy Fundusz Odbudowy