Ksiądz z Opola skazany za seksualne wykorzystywanie chłopców

10 marca ksiądz Tomasz F. został skazany przez Sąd Okręgowy w Lublinie za seksualne wykorzystywanie dwóch chłopców poniżej 15 roku życia.

Wyrok z przed kilku dni nie jest pierwszym, który zapadł w sprawie księdza Tomasza F. Kapłan, który przed zatrzymaniem był rezydentem w Opolu Lubelskim usłyszał pierwszy wyrok w kwietniu 2021 roku. Wówczas Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim skazał 53-latka na dziesięć lat pozbawienia wolności. Został uznany za winnego wykorzystania seksualnego dwóch nieletnich chłopców. Jednocześnie zakazano mu zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 100 metrów i kontaktowania się z nimi przez okres 15 lat oraz zobowiązano go do zapłaty na rzecz chłopców nawiązki w łącznej wysokości 80 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną im krzywdę (jednemu 50 tys. zł, drugiemu 30 tys. zł.). Otrzymał także dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk oraz wykonywania zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub też opieką nad nimi. Poza zarzutem o wykorzystywanie seksualne nieletnich ksiądz odpowiadał także za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich (trakcie przeszukania policjanci znaleźli u niego 371 filmów z pornografią dziecięcą).

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim ze względu na charakter czynów, nie był jednak właściwy do orzekania w tak poważnej sprawie. W związku z tym sprawa musiała toczyć się od nowa przed Sądem Okręgowym w Lublinie.

Sąd odwoławczy, rozpoznając apelację, doszedł do wniosku, że z uwagi na charakter czynów zarzucanych oskarżonemu sprawa powinna być rozpoznawana przez Sąd Okręgowy, jako sąd pierwszej instancji

– wyjaśniła rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Barbara Markowska

SO zmienił wymiar kary jedynie w długości skazania. 10 letnią karę zamienił na 9 letni wyrok. Reszta postanowień nie uległa zmianie. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Ksiądz Tomasz F. pełnił posługę duchowną przez ponad dwadzieścia lat m.in. w parafiach w Piotrawinie, Łęcznej, Krzczonowie, Sernikach, Podgórzu, i w Opolu Lubelskim.