Krzysztof Kasprzak: oczekujemy, że TK skończy wreszcie z haniebnym procederem aborcji

W czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny ma się zająć wnioskiem 119 posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją dwóch przepisów tzw. ustawy antyaborcyjnej. Wniosek dotyczy tzw. aborcji eugenicznej. O usunięcie tej przesłanki domaga się także Fundacja Życia i Rodzina, która złożyła w sejmie projekt #ZatrzymajAborcję.

Wywiad z Krzysztofem Kasprzakiem, członkiem zarządu Fundacji Życie i Rodzina, lubelskim działaczem społecznym.

  • Czym na co dzień zajmuje się Wasza Fundacja?

Zajmujemy się pokazywaniem prawdy o aborcji oraz prawdy na temat skutków praktykowania homoseksualizmu. Domagamy się też konkretnych zmian w prawie. W chwili obecnej prowadzimy dwie duże kampanie w sprawie zmiany prawa. W sejmie jest złożony projekt #ZatrzymajAborcję pod którym podpisało się prawie milion Polaków – zakłada on usunięcie przesłanki eugenicznej z obecnej ustawy aborcyjnej. Gdy Trybunał Konstytucyjny orzeknie o niezgodności tej przesłanki, to zrealizuje postulat inicjatywy #ZatrzymajAborcję. Druga inicjatywa to projekt ustawy zakazującej parad równości #StopLGBT, prowadzimy w tym momencie zbiórkę podpisów pod projektem i już teraz mogę zdradzić, że projekt na pewno trafi pod obrady sejmu. Są jeszcze dwa tygodnie na zbiórkę podpisów, kartę można pobrać ze strony www.lgbtstop.pl

  • Głośno ostatnio było o Waszej akcji związanej z osobą ks. Wierzbickiego. Wiemy już, że sprawą profesora zajmuje się Kolegium Rektorskie KUL. Jakich kroków ze strony uczelni się spodziewacie?

Będziemy domagać się, żeby KUL zakończył współpracę z ks. prof. Wierzbickim. Uważamy, że na katolickiej uczelni nie może wykładać osoba, która promuje ideologię gender, staje w obronie homo aktywistów, poniża innych kapłanów i wprowadza do debaty pojęcia z lewackiej nowomowy – np. oskarża wszystkich wokół o tzw. homofobię.

  • Na 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny zaplanował rozpatrzenie skargi dotyczącej konstytucyjności zapisów dotyczących tzw. przesłanki eugenicznej. Wniosek w tej sprawie złożyła grupa posłów. Czy Fundacja planują zająć w tej sprawie jakieś stanowisko? Jakiej decyzji się spodziewacie po TK?

22 października 2020 będziemy obecni pod Trybunałem Konstytucyjnym pokazując prawdę o aborcji i oczekując, że TK skończy wreszcie z haniebnym procederem aborcji. Wyrok TK będzie realizacją postulatu projektu Zatrzymaj Aborcję pod którym podpisało się prawie milion osób, będziemy pod Trybunałem żeby ich reprezentować.

Fundacja Życie i Rodzina/Facebook
  • Czy uważasz, że w Polsce przeciwników aborcji ubywa czy raczej przybywa? Czy nasze społeczeństwo laicyzując się nie staje się bardziej liberalne w tej sprawie?

Przy kampaniach ustawodawczych przeciw aborcji działam od 2011 r. Kolejne inicjatywy w roku 2013, 2015, 2016 i 2017 pokazały, że osób prolajf jest w Polsce kilka razy więcej niż osób które opowiadają się za zabijaniem dzieci nienarodzonych. Odbyło się 5 inicjatyw w obronie życia i 3 feministyczne. Pod projektami prolajf podpisało się ok. 3 milionów osób, a pod projektami feministycznymi ok. 430 tys. osób. To pokazuje o wiele lepiej niż jakiekolwiek badania, że osób opowiadających się za życiem jest o wiele więcej niż zwolenników zabijania.

Dziękujemy za rozmowę