Karol Nawrocki nowym Prezesem IPN

 Karol Nawrocki nowym Prezesem IPN

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wraz z nowym Prezesem IPNu Karolem Nawrockim/Kancelaria Senatu

Dr Karol Nawrocki, dotychczasowy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej został zaakceptowany przez Senat jako przyszły prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Do głosowania nad kandydaturą dr Karola Nawrockiego miało dojść w Senacie jeszcze w czwartek, lecz z uwagi na posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej głosowanie to musiało zostać przełożone na piątek.

W czwartek 22 lipca dr Karol Nawrocki odpowiadał na pytania senatorów dotyczące swojej wizji funkcjonowania IPN, a także tego jak skutecznie przedstawiać polską historię na świecie. Mówił m.in. o potrzebie policzenia strat, jakie Polska poniosła w trakcie II wojny światowej. Deklarował, że będzie walczył o ekshumacje Polaków, którzy zginęli w ludobójstwie na Wołyniu. Podsumował też swoje działania, jakie podejmował jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Mówił o Westerplatte i poszukiwaniach obrońców Wybrzeża.

W piątek 23 lipca Senat przegłosował kandydaturę dr Karola Nawrockiego na prezesa IPN. Kandydaturę tą poparł cały klub senacki PiS (48 senatorów), a także Antoni Mężydło z KO (wbrew obowiązującej w klubie dyscyplinie), Ryszard Bober i Jan Filip Libicki z PSL oraz senator niezależna Lidia Staroń. Wstrzymał się od głosu senator PSL Kazimierz M. Ujazdowski. Przeciwko Nawrockiemu głosował klub KO (40 senatorów), dwójka senatorów Lewicy, senatorowie niezależni Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz, senator Polski 2050 Jacek Bury, a także wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z PSL. Tym samym Karol Nawrocki został zaakceptowany przez Senat jako nowy Prezes IPN.

Zobacz także: Profesor Wiącek nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Kim jest dr Nawrocki?

Dr Karol Nawrocki, w młodości był dobrze zapowiadającym się sportowcem. Trenował boks i grał w piłkę nożną. Studiował historię na Uniwersytecie Gdańskim. To tam w 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Z IPN-em związany jest od 2009 roku. Od 2014 do 2019 pełnił funkcję naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN Gdańsk i koordynował prace naukowo-edukacyjne na terenie gdańskiego oddziału Instytutu. W 2017 r. został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dziś, w wieku 38 lat obejmuje funkcje Prezesa IPN-u.

Po przegłosowaniu przez Sejm zgody na objęcie przez dr Karola Nawrockiego funkcji Prezesa IPN wygłosił on przemówienie, w którym mówił o podziale polskiej polityki na cztery główne nurty.

Z jednej strony są państwa, z którymi łączy nas naturalna, wielowiekowa przyjaźń, najlepszym przykładem są Węgry. W tym wypadku polityka pamięci powinna się skupiać na pogłębianiu przyjaznej współpracy. Druga kategoria to państwa, które są nam życzliwe i gotowe na polską opowieść, z którymi powinno nas łączyć życzliwe przypominanie o polskiej historii.

mówił w Sejmie Nawrocki

Oddzielną kategorią są Niemcy, z którymi łączą nas skomplikowane relacje historyczne. W relacji z Niemcami nie widzę innej drogi niż „konsekwentne upominanie” się o prawdę w kontekście oczywistego antypolonizmu końcówki XIX i pierwszej połowy XX w. Stąd też jednym z moich celów jest przygotowanie zarówno pełnej naukowej monografii, jak i popularnonaukowych, wielojęzycznych opracowań na temat zbrodni niemieckich w latach II wojny światowej

dodał

W ramach IPN, którego obecnie roczny budżet wynosi ok. 400 mln zł, działają Biuro Badań Historycznych, Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Archiwum IPN, Biuro Lustracyjne, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz Biuro Edukacji Narodowej. Dr Nawrocki ogłosił, że powoła Biuro Nowoczesnych Technologii, którego zadaniem będzie wzbudzanie wśród młodych pokoleń zainteresowania historią.

W piątek 23 lipca w Sejmie odbyło się ślubowanie nowego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, którym w środę 21 lipca został prof. Marcin Wiącek.

Czytaj także:

Redakcja

Powiązane artykuły

1 Comment

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *