Góra Trzech Krzyży: znaleziono ludzkie szczątki

Góra Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym zgłębia więcej tajemnic niż można było sądzić. Odkryto tam bowiem ludzkie szczątki, o czym kazimierski Urząd Miasta poinformował Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Władze Kazimierza Dolnego zwróciły się do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pomoc dotyczącą identyfikacji szczątków. Góra Trzech Krzyży, z której rozpościera się widok na miasteczko i Wisłę skrywała ludzkie szczątki, które odkryły ostatnie ulewy.

Niegdyś Góra Trzech Krzyży służyła za kurhan, co oznacza, że podobne odkrycia mogą pojawić się także w przyszłości.

Źr: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Biorąc pod uwagę fakt, że w księgach miejskich Góra Krzyżowa pojawia się pod tą nazwą już w 1577 r. może sugerować, że wykorzystywanie tego obszaru jako miejsca grzebalnego ma wielowiekową tradycję. Nie można zatem wykluczyć, że tego typu zdarzenia – wypłukiwanie kości, będą miały miejsce również w przyszłości.

Poinformował Lubelsku Wojewódzki Konserwator Zabytków

Zobacz też: Kazimierz Dolny 1900-1917. Film w kolorze

Po dokonaniu oględzin stwierdzono, że są to kości z dawnego miejsca pochówku. Był to szkielet należący do dziecka. W okolicy pochówku nie zachowały się żadne przedmioty mogące określić epokę, z której pochodzą szczątki.