Drzewa w centrum Opola Lubelskiego do wycinki

W związku z rewitalizacji ścisłego centrum Opola Lubelskiego rosnące przy ul. Nowy Rynek jesiony zostały przeznaczone do wycinki.

17 lutego przystąpiono do drugiego etapu rewitalizacji centrum miasta. W pierwszej kolejności konieczne było usunięcie drzew przeznaczonych do wycinki zgodnie z projektem zagospodarowania tego terenu.

Zgonie z analizą dendrologiczną sporządzoną na potrzeby rewitalizacji centrum Opola Lubelskiego rosnące przy ul. Nowy Rynek jesiony przeznaczone zostały do wycinki. Według analizy zbyt bliska lokalizacja drzew przy drodze powoduje, że drzewa te mają połowę systemu korzeniowego co może grozić ich wywracaniem. Pojawiają się też na nich znaczne wypróchnienia i stają się bardziej podatne na grzyby i szkodniki.

Uzupełnienie zieleni miejskiej w centrum Opola Lubelskiego

Projektanci zadbali o uzupełnienie zieleni miejskiej, poprzez dosadzenie w całym obszarze rewitalizacji 84 nowych drzew i ponad tysiąca krzewów. Jako drzewa alejowe i nasadzenia kompensacyjne na Nowym Rynku pojawią się, podobnie jak na Starym Rynku grusze drobnoowocowe „Chanticleer”. Grusze te cechują się smukłą, stożkową koroną, co jest wskazane ze względu na niewielką przestrzeń pomiędzy zabudową a ulicą.

Warto podkreślić, że sadzone przy ulicy grusze drobnoowocowe, zarówno te na Starym Rynku jak i te planowane wzdłuż Nowego Rynku, są sadzone z zastosowaniem systemu antykompresyjnego z rurą nawadniająco-napowietrzającą.  System ten zapobiega zagęszczaniu podłoża, w którym rosną drzewa, a tym samym umożliwia swobodny przepływ wody, składników odżywczych i powietrza w strefie korzeniowej drzew.

– informuje miejski ratusz

W całym obszarze rewitalizacji zostanie nasadzone 84 nowych drzew i ponad tysiąc krzewów. W pierwszym etapie w obszarze skweru i Starego Rynku nasadzonych zostało już 38 drzew liściastych, głównie klonów polnych ale także buk pospolity, jesion wyniosły i dąb szypułkowy, jak również 471 krzewów liściastych i iglastych, 312 m2 bylin i 1800m2 trawników, zgodnie z projektem zieleni.

Wycinka drzew w Opolu Lubelskim prowadzona jest zgodnie z decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.