Centrum Usług Społecznych powstanie w Opolu Lubelskim

W Opolu Lubelskim powstanie trzecie na Lubelszczyźnie Centrum Usług Społecznych. Porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek województwa i władze miasta.

Porozumienie na mocy którego powstanie Centrum Usług Społecznych podpisali marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, starosta opolski Dariusz Piotrowski i burmistrz Opola Lubelskiego, Sławomir Plis.

Cieszę się, że w ogólnopolskim konkursie, który miał wyłonić 30 gmin w kraju do dofinansowania CUS-ów, aż trzy znajdują się w Lubelskiem. Takie miejsca są wciąż bardzo potrzebne.

powiedział marszałek województwa, Jarosław Stawiarski

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim będzie trzecim takim obiektem na terenie Lubelszczyzny. Pozostałe dwie powstaną w Bełżycach i gminie Wojcieszków w powiecie łukowskim.

Czym zajmuje się taki ośrodek? Jest to miejsce gdzie w którym każdy mieszkaniec, bez względu na dochód i sytuację społeczną, otrzyma indywidualne wsparcie.

Środki na budowę Centrum pochodzą z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).