77. rocznica likwidacji więzienia na Zamku Lubelskim

22 lipca 1944 r. została przeprowadzona przez Niemców akcja likwidacji więzienia na Zamku Lubelskim.

19 lipca około 800 więźniów wywieziono do obozu na Majdanku, gdzie zostali rozstrzelani. Następnego dnia Dowódca Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa otrzymał rozporządzenie, w którym nakazano zlikwidowanie więźniów w przypadku braku możliwości ich transportu.

 „Przy zaskakującym rozwoju sytuacji, która uniemożliwi przetransportowanie więźniów, więźniów zlikwidować, przy czym rozstrzelani muszą być według możliwości usunięci (spalić, wysadzić budynki itp.)

Punkt kulminacyjny likwidacji więzienia nastąpił 22 lipca kiedy to do Zamku przybyła uzbrojona grupa gestapowców z SS-Hauptsturmführerem Hermannem Worthoffem na czele i udała się na oddział pierwszy, gdzie w celach 7-11 zaczęto strzelać do ludzi. Więźniowie uciekali przed ostrzałem do ścian, wtedy nakazano przeprowadzić ich przez dziedziniec do obszernej celi nr 35 na oddziale piątym. Kiedy cela była wypełniona była już zwłokami, zaczęto więźniów rozstrzelić w sąsiedniej celi nr 34.

Gestapowcy wraz z naczelnikiem więzienia, niemiecką załogą oraz grupą około 200 więźniów Niemców pośpiechu opuścili Zamek. Podczas przeszukiwań przez polskich strażników z cel uwolniono około 1000 osób. Znaleziono także zwłoki 127 niezidentyfikowanych więźniów, których 28 lipca 1944 r. pochowano w zbiorowej mogile od strony południowej Zamku.